Search

Wordt geladen...

Tweede Leven i/d boekhandel

Tweede Leven in de boekhandel
Mogelijk gemaakt door Blogger.

Ons Blogteam

Ons Blogteam

Volg dit blog via e-mail

De Teller

maandag, augustus 19, 2013

Een gedichtje van Barts:

Ooit vroeg men me wat wil je?
Ik zei hen
Wel veel neen veel vraag ik niet
Ik wil gewoon ergens een plekje van geluk
Een plaats waar ik in rust en vrede kan beleven
Waar n mens noch dier nog aanstoot aan me neemt  
Waar n woord n woord en n traan weer echt gemeend
Een lach weer warm en je geen knuffel hoeft te vragen
Waar een gesprek weer mogelijk een stilte gewenst
Een plaats in stemmen verbonden t mooiste lied
Waar niemand nog ooit een traan verdriet
Dat is wat ik wil als je t ooit vindt
Laat het me dan weten

Barts

Uit het boekje: Gelukkig Tevreden
woensdag, augustus 07, 2013

Liefde is de sleutel voor het kloppen van je hart,
die liefde geeft jou zoveel kracht.
Je hebt elkaar leren kennen, daar is liefde uit geboren.
Trouwen doe je niet zomaar, hij gaf jouw leven een nieuwe kleur en maakte het waard te leven.
Je bent als de zon, jij geeft ons zoveel warmte, je doet werkelijk alles voor jouw familie en de kinderen.
Jij bent de engel uit onze dromen, sportief, eerlijk en rechtvaardig, zelfs voor jou en al je vrienden om je heen.
Als jij een berg was, koud en moe, en ik de sneeuw, dan dekte ik je stilletjes toe.
Je kan ook zalig genieten met gans je gezin op een mooie avond, gewoon niets doen.
Op jouw vriendschap, daar bloeien de mooiste bloemen. Ze heten verdraagzaamheid, eerlijkheid, hulpvaardigheid en vertrouwen.
Je houdt van dansen, natuur, cultuur en luieren in de zon.
Ook zwemmen in de zee is altijd voor jou een goed idee.
Jij bent het licht in ons leven, als een vuurtoren aan de zee toon je de weg aan iedereen hoe hij varen moet, ook soms in een woelige zee.


William (+2013)
maandag, mei 06, 2013
Een oneindige goedheid is aanwezig bij alle mensen. Gebeurt er een misstap, of laten we ze wat sluimeren,
toch moeten we terugkeren naar de bron van ons bestaan: liefde.
Wat is er mooier op aarde dan de bezorgdheid van een moeder voor haar kind.
Of zonder woorden, de warmte uitstralen naar je evenmens.
De gedachten spelen op het ritme van de stilte en geven een gewaarwording van goedheid en
ongedwongen geluk.
Om liefde te kunnen geven in een leven vol rumoer, waar geen tijd meer is, waar alleen verwoestbare drukte heerst, en de mens bedreigd wordt door angst en onverschilligheid.
Om liefde te kunnen krijgen in de chaos van het leven, volstaat een klein gebaar.
Streel even over mijn hand.
Het geeft een gewaarwording, een vredig gevoel, dat een mens zo verheugt.
Het doet ons smachten naar een moment waar geen woorden nodig zijn.
Nu de kring van de eenzaamheid groter wordt, 
schrijden we langzaam verder naar een andere dimensie.
Na ieder dal ligt een nieuwe heuvel en dreigt de hemel u te verlaten.
Is er dan toch geen engel die mij leidt?
Wordt een eenvoudig gebed nog verhoord?
Hier kunnen we alleen maar hopen, terwijl verdriet onze honger naar geluk, verdrijft.
We zijn gereed en kijken moeizaam naar de verlangende hemel.
Maar de 'Weg' is voor ons nog verborgen.
Velen vinden hem niet en nemen het pad, bezaaid met scherpe doornen.
Wees nu even stil en luister naar de boodschap, die opwelt uit het diepste van uw bestaan.
Eens zullen we moeten luisteren, de beker is niet half geledigd.
Terwijl we ons verdriet verdringen en luide muziek onze honger verdrijft, moeten we kwelling en tegenslagen maar verdragen.
De wereld draait immer verder. De dag wordt weer eens opgeslorpt door de nacht
Dan rijdt een eindeloze trein heen naar een horizon, waar alleen de dood ons de 'Weg' zal wijzen naar het 'Beloofde Land'. 


donderdag, april 11, 2013

Opleiding Voorjaar 2013  "Snelweg naar Succes!" 
De nieuwe opleiding bestaat er in dat je ieder die je ooit pijn deed, vergeeft op een vlotte manier. Hoe werkt dit ? We zitten allemaal met een door emoties en sentiment oververzadigd emotioneel lichaam, dat de onhebbelijke kunst verstaat van discussie, gelijk willen.

Wij zijn allen geboren in een bepaald sterrenbeeld, met bepaalde aspecten. We zijn ook allemaal geboren in een bepaald Chinees teken. Al deze aspecten hebben wij in levens opgebouwd en wij willen ervaring opdoen, meestal met plezier en soms met tegenzin.

In deze cursus leer je daarmee omgaan, verwerken en misschien, wie weet, je Hemelvaart voorbereiden.

Je kunt boven jezelf uitstijgen en leren genieten van elk moment. Voor velen lukt dit niet, omdat men alsmaar moet besparen. Zo kun je moeilijk genieten en bovendien zijn deze besparingen een onechte voorspiegeling; in wezen wil men terug naar superrijken en hun onderdanen. Het is zoiets als een "kunstmatige maatregel", perfect bestuurd door het anti-licht, in mensentaal.
Voor deze opleiding is het raadzaam om ons boek "Snelweg naar Succes" te lezen en het boek van Mark en Elizabeth Prophet : "Strategieën van licht en duisternis", hetgeen er op neer komt dat deze boeken een, voor het menselijk denken, vereenvoudigde versie zijn van het boek "Redevoeringen van de Ik-Ben Tegenwoordigheid" van Saint Germain.

Locatie: Kasteel van Rampelberg, Nieuwstraat 99, 1730  Asse (B).

Zaterdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur .

Data:  13/4,  27/4,   11/5,   25/5,   8/6,   22/6,   6/7.
Kosten : € 70,- per les incl.  koffie/thee/water,   contant te voldoen voor aanvang van de les.
Aanmelden bij Anita, Tel. 0479/60.44.63 of 02/309.57.25 of mail : anita@traumacareglobal.com 

Johannes De Wit en Anita van Helden
donderdag, april 04, 2013

Enkele begrippen


EDEN: 'Tuin In Eden': het gebied dat aan de mens werd toevertrouwd om het te onderhouden voordat hij als gevolg van zijn ongehoorzaamheid, van daar werd verdreven. Het woord is afkomstig van het Sumerische E-din, waarmee de bewoonbare steppen in tegenstelling tot de woestijn, bedoeld worden. Via de Griekse en Latijnse vertaling werd de tuin tot 

PARADIJS: een lusthof, verklaarbaar uit associatie met een Hebreeuws woord 'EDEN', dat 'lust' betekent.
In die zin maakt Ezechiël melding van 'Eden' en spreekt Jezus Sirach van een gezegende lusthof. In de latere Rabbijnse literatuur, krijgt de 'GAN (= tuin) EDEN', de betekenis van de toekomstige verblijfplaats der rechtvaardigen en uitverkorenen.
-----------------
Vraag uzelf om intuïtieve informatie over uw spirituele oorsprong en uw ultieme spirituele bestemming: "stamt u van de aarde en kijkt u op naar de sterren of stamt u van de sterren en hebt u verkozen op de aarde te wandelen?
----------------- 
YOGA is een oeroude wetenschap, die je de middelen aanreikt om zelf zorg te dragen voor je lichamelijk, geestelijk en spiritueel welzijn. Yoga stelt je voor aan iemand die je niet kent: JEZELF.
Eens je  versmolten bent met de heelheid van ervaring en er klanken zijn in je hart zonder luisteraar en luisteren, is je onbewuste ontvankelijk. Zie dan eens jezelf zoals je diep in je hart zou willen zijn...
----------------

Walter Stroef.
dinsdag, maart 05, 2013
Is het alleen de stilte van de morgen,
of de zon, geruisloos stijgend aan de einder?
Of is het de vroege merel die zich waagt aan een voorjaarslied,
en hoopvol een vrouwtje het hof maakt?

Is het niet te stil,
en wachten we niet tevergeefs,
op wat de dag ons brengt?

Ieder moment is het leven waard.
Nooit gunt de tijd zich even tijd,
en drijft het licht naar een nieuwe dag...

Hoopvol!
Alleen, schrijnend, op zoek naar wat rest,
Weerzinwekkende beelden, ploeteren in slijk en armoede.
Is dit de toekomst, de nieuwe tijd?

De mens zwalpt op het moeras der uitzichtloze dingen.
Rijkdom en macht zijn blind voor armoede en verdriet.
Toch worden wij samen met de natuur, voortgestuwd door
onzichtbare krachten, die hier niemand kent en niemand beheerst.

De dageraad streelt nog even de stilte van de morgen,
en grijpt langzaam de nieuwe dag.
Ondanks alle pijn en smart,
laat ons toch beginnen met een lach...

- Walter Stroef -


dinsdag, februari 26, 2013
Soms vecht je tegen de onrust, die een ziekte of verdriet kan teweeg brengen. Maar ik heb ervaren als je van binnenuit rust in je lichaam en geest terug gevonden hebt, elke dag een verrassing wordt. Maar er moet natuurlijk rust zijn, om tot een evenwicht in jezelf te komen, zo zal je elke dag als een nieuwe ervaring beleven.

Natuurlijk vraagt dat om bewustwording van jouw verdriet of verlies, en het ontvankelijk en met open houding te aanvaarden. Dan komt de positieve energie vanzelf naar jou toe, zo ontmoet je mensen die jou kracht geven om verder te leven, zonder angst en pijn. Stress, verdriet en angst sluit je vooraf,  beleef het leven vol van verbazing, verwondering, aanvaarding en verbeeldingskracht, zo zal er van alles gebeuren om jou er bovenop te helpen. Maar zodra je ‘angst’ voor de toekomst uitspreekt, is de helft van jouw toekomst al bedorven. Voor mijn ziekte heb ik mij altijd sterk gericht op de toekomst, maar nu wil ik met meer kracht in het heden staan. Je wordt niet iemand want je bent al iemand - dat is inzicht. 


We moeten meer de toekomst naar het heden halen en ons concentreren op wat er nu gebeurt en hoe wij er wat kunnen aan doen opdat het zich niet meer zou herhalen in de toekomst. Laten wij doen wat wij graag zouden willen en wat ons raakt, laten wij zelf ontvankelijk en gevoelig zijn voor hoop en het verlangen om gezond te mogen verder leven, dan kunnen wij daar naar leven. Een levensweg is nooit een rechte lijn of weg, zelfs een schijnbaar doodlopende weg maakt jou levensrijker. Alles wat wij meemaken zoals ziekte, tegenslag, droefheid of  verlies van een dierbare brengt ons rijker en voller naar onze eindbestemming. Laten wij de schoonheid of het belang van een bijzonder moment terug zien. Laten wij bij deze momenten dat wij nu beleven even stilstaan en het moment koesteren.

Zelf heb ik bij een verdrietige gebeurtenis een ritueel bedacht, het kan mediteren, het beluisteren van zachte ontspannende muziek zijn of gewoon even aan al het positieve en het goede denken wat je al beleefd hebt in je leven. Wetend dat er nog mensen zijn die het nog slechter hebben dan jij, dat werkt helend! Uit verwondering en bewustwording kunnen inzicht, energie en verbinding voortkomen, als wij leren de creativiteit en inventiviteit in onszelf te vinden. Je zal zien dat je met weinig iets heel moois kan creëren en de oplossing voor jouw probleem vaak er al is. Soms is het belangrijk om even uit onze comfortzone te komen, zodat wij beseffen wat het echte leven inhoudt, daarna zullen we begrijpen dat er maar één grote schat is van heel veel waarde in het leven en dat is “gezond zijn”. Al de rest is gewoon vergankelijk en het leidt soms naar de ondergang van ons bestaan. @ William


Koop ons boek: Tweede Leven


Verkoopprijs: € 20,00
Aantal pagina's: 293
Uitvoering: paperback
Uitgegeven door: Yanga
ISBN: 9789461934031

Even Doorklikken

Facebook

Ideeën of teksten? Mail ons.

Heb je een (spirituele) tekst, een evenement of andere ideeën, laat het ons weten. Veel kans dat uw tekst verschijnt op Yanga.be, het spiritueel blog voor jou en door jou.

Teksten mogen worden gestuurd naar info@yanga.be en worden gepubliceerd na lezing en goedkeuring door een bevoegd team.
Er is een fout opgetreden in dit gadget

Word Lid